X Pielgrzymka "Niedzieli" na Jasną Górę

Ks. Mariusz Frukacz

16 września br. miała miejsce X Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego Niedziela na Jasną Górę. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: Sursum corda! - W górę serca! Pielgrzymowanie Niedzieli miało tym razem wyjątkowy charakter. Było głównym wydarzeniem obchodów 80 lat istnienia Niedzieli (1926-2006) i 25 lat działalności Niedzieli pod redakcją ks. inf. Ireneusza Skubisia, po jej wznowieniu w 1981 r. Już dzień wcześniej do centralnej redakcji w Częstochowie przyjechali na cykliczne spotkanie robocze dziennikarze i redaktorzy, którzy współpracują z Niedzielą w 20 edycjach diecezjalnych i w 2 edycjach dla Polonii - w samym Chicago i w Ameryce.

Msza św.

Święto Niedzieli rozpoczęła uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, w koncelebrze z bp. Adamem Lepą z Łodzi, który wygłosił homilię, i ks. inf. Ireneuszem Skubisiem oraz 45 kapłanami. Na początku Eucharystii w imieniu Jasnej Góry zebranych powitał podprzeor o. Kazimierz Maniecki, który podziękował Niedzieli za jej maryjność oraz wierność Kościołowi i Ojczyźnie. Zwrócił szczególną uwagę na więź Niedzieli z Jasną Górą.

"Zróbcie wszystko, co powie Wam Syn"

W homilii bp Adam Lepa, nawiązując do Ewangelii o Kanie Galilejskiej, przypomniał, że Maryja jest pierwszą Redaktorką Niedzieli i to Ona wskazuje właściwą drogę działania. Mówiąc o znaczeniu Niedzieli dla Kościoła w Polsce, podkreślił jej wierność w "budowaniu na Skale", które "jest najpiękniejszą odpowiedzią daną Matce Słowa na Jej wezwanie: "Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój Wam powie". Niedziela za pośrednictwem słowa drukowanego przez całe pokolenia kształtuje myślenie milionów Polaków, pogłębia ich zdrowy krytycyzm i chroni obraz rzeczywistości przez zniekształceniem" - powiedział bp Lepa.
Ksiądz Biskup podkreślił ogromny wkład w tworzenie Niedzieli i w jej zaangażowanie ewangelizacyjne ks. inf. Ireneusza Skubisia, który od 25 lat przewodzi temu dziełu. Nawiązując do historii tygodnika, bp Lepa przypomniał o dwóch totalitaryzmach, które spowodowały przymusowe milczenie Niedzieli - o nazizmie i komunizmie. Ksiądz Biskup podziękował Matce Słowa i Pani Jasnogórskiej za Niedzielę.
Ważnym wymiarem dziękczynienia za dzieło Niedzieli była procesja z darami, w której pracownicy redakcji złożyli na ołtarzu owoc swej całorocznej pracy: rocznik Niedzieli i książki z serii Biblioteka "Niedzieli".
Podczas Mszy św. poświęcony został także sztandar Niedzieli, ofiarowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niedzieli ze Słupska. Sztandar, na którym widnieje postać Maryi Regina Poloniae, a także słowa św. Maksymiliana Kolbego: "Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną", wyhaftowały Siostry Klaryski ze Słupska.
Na zakończenie Mszy św. ks. red. Ireneusz Skubiś w imieniu wszystkich złożył serdeczne życzenia imieninowe metropolicie częstochowskiemu - abp. Stanisławowi Nowakowi w wigilię jego imienin. Następnie odczytał Akt Zawierzenia dzieła i ludzi Niedzieli Matce Bożej Jasnogórskiej.
Przed uroczystym błogosławieństwem abp Nowak wyraził Panu Bogu wdzięczność za dzieło Niedzieli, a Niedzieli podziękował za jej wierność historii zbawienia, Panu Bogu i Kościołowi oraz za jej wytrwałe kroczenie drogą maryjną.

W Auli Jana Pawła II

Po Mszy św. odbyło się spotkanie uczestników pielgrzymki w jasnogórskiej Auli Jana Pawła II. W spotkaniu wzięli udział m.in.: abp Stanisław Nowak, bp Adam Lepa, o. Jerzy Tomziński - paulin, Marek Jurek - marszałek Sejmu RP, senator Czesław Ryszka, senator Jarosław Lasecki, poseł Szymon Giżyński, Tadeusz Wrona - prezydent Częstochowy, Jerzy Słowiński - prezydent Radomska, ks. Andrzej Majewski SJ - dyrektor Redakcji Programów Katolickich w TVP. Na początku spotkania ks. Skubiś przyjął życzenia z okazji 25-lecia swojej służby Kościołowi za pośrednictwem Niedzieli. Senator Czesław Ryszka odczytał pismo i życzenia od wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa Putry i wręczył Redaktorowi Naczelnemu senackie odznaczenie. Także w tej części spotkania zebrani mogli usłyszeć świadectwa o. Jerzego Tomzińskiego z Jasnej Góry o jego związkach z Niedzielą od dziecięcych lat i s. Danuty Nowak, urszulanki szarej, która mówiła o tym, jak w 1978 r. do Duszpastersta Akademickiego w Częstochowie, prowadzonego wówczas przez ks. Skubisia, dotarła informacja o wyborze kard. Wojtyły na papieża i jak ten pontyfikat był przez cały czas ważny dla Niedzieli. Uczestnicy mogli wysłuchać dwóch referatów. Bp Adam Lepa mówił o skażeniu infosfery. Wskazał m.in. na niebezpieczeństwo szumu medialnego, brak rzetelnej informacji i brak wychowania do odbioru informacji. Marszałek Sejmu RP Marek Jurek mówił natomiast o moralności w polityce.

Medale "Mater Verbi"

Jak każdego roku, bardzo ważnym punktem spotkania było wręczenie medali Mater Verbi osobom szczególnie zaangażowanym w dzieło Niedzieli. Wśród nagrodzonych był m.in. o. Stanisław Piętka - gwardian Franciszkanów z Niepokalanowa, który dziękując za wyróżnienie medalem, powiedział m.in.: "Trzymając ten medal w ręku, myślę sobie: Nie nam, Panie, nie nam, ale Redaktorowi i Redakcji Niedzieli należą się gratulacje, życzenia i odznaczenia. Ćwierć wieku Redaktora Naczelnego za biurkiem redakcyjnym powinno być zauważone i nagrodzone nie tylko kiedyś w niebie, ale już tu, na ziemi". Wśród laureatów medalu był również o. Andrzej Majewski SJ, znany telewidzom m.in. z niedzielnego programu Między ziemią a niebem. To on także przeprowadził pierwszy w historii wywiad telewizyjny z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nad sprawnym przebiegiem spotkania w Auli Jana Pawła II wraz z Redaktorem Naczelnym czuwała red. Anna Cichobłazińska.
10. Jubileuszowa Pielgrzymka Niedzieli zakończyła się Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej.

"Niedziela" 39/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl