Od Linotypu do InDesign'a

Lidia Dudkiewicz

"Okno na Kościół powszechny", "most łączący naród z Jasną Górą, duchową stolicą Polaków", "przestrzeń spotkania Polonii świata z Ojczyzną" - takie słowa czytamy w korespondencji przesyłanej do redakcji "Niedzieli" w roku 2006, w którym tygodnik obchodzi 80-lecie istnienia. Okazuje się, że czytelnicy zauważają, iż mimo wielu zawirowań społeczno-politycznych, różnych światowych trendów, proponujących, a właściwie narzucających model życia bez Boga, "Niedziela" potrafi iść pod prąd. Wierna Kościołowi, nauczaniu papieskiemu, jest mocno zakorzeniona w dziedzictwie świętych patronów Europy, w wierze ojców, a przede wszystkim czerpie z wielkiej skarbnicy duchowej i intelektualnej Jana Pawła II, świętego Papieża, który przeprowadził ludzkość przez próg XXI wieku.
Najnowsza historia 80-letniej "Niedzieli" dzieje się na naszych oczach. Od 25 lat redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. dr Ireneusz Skubiś, który najpierw u władz komunistycznych wydeptał pozwolenie na wznowienie "Niedzieli" po 28 latach jej milczenia, spowodowanego komunistycznym zniewoleniem Kościoła i narodu, a następnie, z datą 7 czerwca 1981 r., wydał pierwszy po tej długiej przerwie numer.
Dziś można powiedzieć, że obecny Redaktor Naczelny wyprowadził pismo z "piwnicy studenckiej" - gdzie na początku, jako ówczesny duszpasterz akademicki, "łowił" redaktorów i autorów dla przyszłej "Niedzieli" - i posłał tygodnik wychodzący u stóp Jasnej Góry do Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Utworzył wielką instytucję multimedialną, niezależną od potężnych koncernów prasowych, dających pieniądze, ale odbierających wolność wypowiedzi. "Niedziela" jedynie Bogu podlega i podąża drogami wskazywanymi przez Kościół. Ks. red. Ireneusz Skubiś stworzył nowoczesne pismo, po które mogą sięgać nawet pasażerowie na pokładach samolotów. Przez wejście w internet, czyli w wersji online, w języku polskim, a także po angielsku i po rosyjsku, pismo jest dostępne w każdym zakątku świata. "Niedziela" - to wydanie ogólnopolskie i 22 edycje diecezjalne, to również studio radiowe, studio telewizyjne, strona internetowa, seria wydawnicza Biblioteki "Niedzieli", "Moje Pismo Tęcza" dla najmłodszych czytelników, a także "Kolekcja Papieska". Te wszystkie inicjatywy multimedialne "Niedzieli" oraz zarys historii tygodnika przedstawia ks. Ireneusz Skubiś w okolicznościowym wywiadzie, którego udziela Milenie Kindziuk z okazji świętowanego w tym roku jubileuszu "Niedzieli".

"Niedziela" 38/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl