Nowe i stare w Terliczce k. Rzeszowa

0. Hieronim Warachim OFMCap

Terliczka koło Rzeszowa, miejscowość licząca niewiele ponad 500 mieszkańców, staje się znana w calej Polsce. Można by do niej zastosować słowa Ewangelii o dobrym ojcu rodziny, "który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare" (Mt 13, 52).

Gdy w Terliczce zaczęło się "nowe"

Zaczęło się w roku 1981, kiedy cały świat został wstrząśnięty zamachem na życie Papieża Jana Pawła II. Modlono się wszędzie o jego życie i zdrowie. Pochodzący z Terliczki kapucyn - o. Włodzimierz Lech wezwał swoich krewnych i sąsiadów do intensywnej modlitwy różańcowej w intencji Ojca Świętego. Wkrótce zrodziła się myśl zbudowania kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Papieża. Na plac pod budowę świątyni o. Lech przeznaczył działkę swojej ojcowizny w Terliczce.
Nie było pozwolenia władzy ludowej na budowę kościoła, nie było funduszy, była wola ludu i błogosławieństwo abp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej, który 13 października 1985 r. poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Już 13 maja 1988 r. Ordynariusz Przemyski osobiście poświęcił mury świątyni, nadając jej tytuł Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. W dziesiątą rocznicę zamachu na Jana Pawła II, 13 października 1991 r., kościół Matki Bożej Fatimskiej konsekrował bp Edward Frankowski, wówczas biskup pomocniczy przemyski.
25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II utworzył w Polsce 13 nowych diecezji, a wśród nich diecezję rzeszowską. W Terliczce zaczęło się nowe, gdy ordynariusz diecezji rzeszowskiej - bp dr Kazimierz Górny dekretem z 1 lipca 1992 r. erygował tu parafię, zlecając jej duszpasterstwo Braciom Mniejszym Kapucynom Prowincji Krakowskiej. Proboszczem parafii został charyzmatyczny o. Jan Maria Sochocki. W 80. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 13 maja 1997 r., pasterz diecezji rzeszowskiej - bp Kazimierz Górny zainicjował w Terliczce pokutne nabożeństwa fatimskie, które są odprawiane w każdy 13. dzień miesiąca od maja do października. Proboszcz Sochocki z zapałem przystąpił do szerzenia kultu Najświętszej Maryi Panny w Jej Fatimskim znaku. Do Terliczki zaczęły przybywać rzesze wiernych. Obecnie Terliczka jest znana z nabożeństw fatimskich w całej diecezji rzeszowskiej, a nawet poza jej granicami. Drugą nowością w Terliczce stał się kult św. Ojca Pio, kapucyna. Gdy już było wiadome, że powszechnie czczony Ojciec Pio zostanie wyniesiony na ołtarze, latem 1998 r. Biskup Rzeszowski wyraził pragnienie, by dolny kościół w Terliczce przystosowano do kultu Stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Wkrótce w Terliczce powstała Grupa Modlitewna Ojca Pio, zatwierdzona przez Ordynariusza diecezji. 23 września 2000 r. biskup pomocniczy rzeszowski Edward Białogłowski poświęcił dolny kościół kultowi św. Ojca Pio. Odtąd w każdy 23. dzień miesiąca, jako dzień przejścia św. o. Pio do nieba, Grupa Modlitewna św. Ojca Pio gromadzi się na wspólnej modlitwie. Biskup Rzeszowski, "mając na uwadze stale rozwijający się kult promieniujący na okoliczne parafie, ustanowił sanktuarium św. Ojca Pio w Terliczce na prawie diecezjalnym". Do św. Ojca Pio w Terliczce na wspólne modlitwy przybywają wierni z Rzeszowa i okolicy, a niekiedy z dalszych stron Polski. Kult św. Ojca Pio pogłębia w wiernych wiarę, wzbudza ducha pokuty, jednoczy wspólnotę Kościoła. Nabożeństwa odprawiane w Terliczce transmitowały na cały świat Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Gaz, autostrada i wykopaliska

Gaz ziemny w Terliczce to stara historia. Stał się jednak odkryciem na nowo, gdy w 2002 r. do Terliczki przybyła grupa specjalistów od badań wiertniczych górnictwa naftowo-gazowego. Na łące w pobliżu cmentarza stanęły baraki, przytransportowano różne maszyny i przystąpiono do wiercenia otworów w ziemi. W wyniku ich pracy stwierdzono istniejące duże zasoby gazu ziemnego. Nad Terliczką przez pewien czas unosiła się chmura płonącego gazu. Miejscowa prasa donosiła z zainteresowaniem o dokonanych odkryciach. Rodziła się nadzieja na nowe miejsca pracy i na własny gaz. Po pewnym czasie jednak zakręcono zawory. Na razie brak funduszy na eksploatację gazu, który jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na jego energię nie tylko na Rzeszowszczyźnie.
Nowością dla tego terenu są plany budowy przyszłej autostrady A4, która ma przebiegać przez Terliczkę. Rzeszowski dziennik Nowiny nr 84, z 28 kwietnia br., wydrukował obszerny artykuł Wykopaliśmy skarby spod autostrady. Czytamy w nim wypowiedź dr. hab. Sylwestra Czopka: "Archeologia autostradalna to nowa jakość. W zeszłym roku przebadaliśmy 10-kilometrowy odcinek pod przyszłą autostradę A4 w gminie Trzebownisko. Wiele spodziewano się po tym terenie. Podczas prac w Terliczce, na łące niedaleko zabudowań i ogrodu za kościołem, po zdjęciu warstwy ziemi ornej, archeolodzy zobaczyli jamę. Służyła jako spiżarnia. Pod nią wyłoniło się głębokie wgłębienie, a w nim drewniana cembrowina. Po osuszeniu terenu okazało się, że studnia pochodzi z IX wieku przed naszą erą i jest najstarsza w Polsce. Studnia z epoki brązu powstała w tym samym czasie, co osada w Biskupinie. Budowla z Terliczki jest dowodem wysokiego poziomu myśli technicznej". Z obszernego artykułu dowiadujemy się o innych znaleziskach z epoki brązu, jak miniaturowe naczyńko, nóż z epoki kamienia łupanego, ceramika z Terliczki, talerz z XVII wieku i inne. Tak więc Terliczka jak dobry gospodarz ewangeliczny wydobywa ze swego skarbca rzeczy "nowe i stare".
Najnowszą troską proboszcza parafii w Terliczce - o. Jana M. Sochockiego jest obecnie budowa domu zakonnego, gdyż dotychczas zakonnicy mieszkają na poddaszu zakrystii kościoła, gdzie mieści się również biuro parafialne. Jest pozwolenie władz cywilnych, jest zgoda Kurii Biskupiej w Rzeszowie, tylko brak funduszy. Niedaleko od starej studni i znalezisk z epoki brązu, w parku przy kościele, stoi figura św. Ojca Pio, przed którym często z modlitewną zadumą zatrzymują się pielgrzymi odwiedzający Terliczkę. Mamy nadzieję, że Święty Stygmatyk zatroszczy się o powstanie domu zakonnego pod jego imieniem i przyśle dobroczyńców, którzy pomogą w budowie.

"Niedziela" 28/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl