Gorący polski maj

Ks. Ireneusz Skubiś

W dniach 25-28 maja br. przebywać będzie w Polsce Papież Benedykt XVI. Częstochowa również starała się przygotować solidnie do wizyty Papieża. Wszyscy wierni - częstochowianie i pielgrzymi mają możność wejścia na jasnogórskie Błonia i uczestniczenia w nabożeństwie z Papieżem. Jasna Góra nie pierwszy raz gości tak znamienitego gościa, sześciokrotnie był tu Jan Paweł II, a teraz, 26 maja, Sanktuarium Jasnogórskie odwiedza jego Następca. Ufamy, że Matka Boża czuwa nad tą wizytą i weźmie tę wielką jasnogórską sesję polską z udziałem Ojca Świętego pod swoją opiekę.
Niedziela również włączyła się w przygotowania do tego niecodziennego wydarzenia, chcąc jak najlepiej przyjąć Dostojnego Gościa. Świadczą o tym ostatnie numery naszego tygodnika z tekstami poświęconymi Ojcu Świętemu - do poprzedniej Niedzieli dołączyliśmy także plakat z jego portretem - świadczyć o tym będą także następne numery, które będą relacjonować jego pielgrzymkę. W związku z pielgrzymką papieską redakcja proponuje elektroniczną możliwość nabywania Niedzieli, poza parafią czy kioskiem Ruchu. Jest to o tyle ważne, że można to uczynić w każdym miejscu świata (wszędzie, gdzie jest dostęp do internetu), i to zaraz po wydrukowaniu gazety. Drogą sms-ową lub za pośrednictwem karty kredytowej można nabyć elektroniczne wydanie Niedzieli, przeczytać, ewentualnie wydrukować. Całość liczy 32 strony + dodatki edycyjne - łącznie ok. 130 stron. Informacje, jak zamówić Niedzielę drogą internetową, są na ostatniej stronie.
Tematem, który w tym czasie bulwersuje całą społeczność chrześcijańską, jest wchodzący właśnie na ekrany kin film Kod da Vinci. Film bluźnierczy, skierowany przeciwko chrześcijaństwu, który zawiera stek bzdur dotyczących Pana Jezusa pozbawionego Boskości. Film został nakręcony na podstawie sztucznie wypromowanej przez media książki, która uzyskała milionowe nakłady. Jest to uderzenie w wiarę chrześcijańską, a szczególnie w ludzi mających słabą wiedzę religijną i teologiczną. Niedziela zamieszczała już wiele artykułów na temat książki Kod Leonarda da Vinci i wspomnianego filmu. Żeby jeszcze bardziej pokazać niewłaściwość książki, do bieżącego numeru Niedzieli, jako tzw. Dodatek Akademicki, dołączamy (w cenie numeru) książeczkę, która jest cenną odpowiedzią na książkę Dana Browna. Nie uzyskaliśmy, niestety, prawa do umieszczenia jej w internecie. Zachęcam zatem do zapoznania się z treścią wydawnictwa, które zawiera słowo wstępne abp. Józefa Michalika oraz imprimatur Kurii Metropolitalnej w Katowicach i stanowi swego rodzaju odtrutkę na książkę i film, obecne na polskim rynku wydawniczym i kinowym.
Zachęcam również do bojkotu filmu. Protestujmy przeciwko obecności w kinach obrazu, który rani nasze uczucia religijne. Miejmy w ogóle otwarte oczy na otaczającą nas rzeczywistość, serwującą oszczerstwa i pomówienia skierowane przeciwko Kościołowi katolickiemu. Nawet w Indiach wyznawcy islamu, którzy Pana Jezusa uważają za proroka, sprzeciwili się książce i filmowi i protestują wraz z katolikami na świecie. W Polsce film ten także powinien napotkać odpór z powodu treści, jakie niesie. Niedawno niektóre media w sposób szczególny zajęły się tzw. Ewangelią Judasza. Dziś widzimy, że było to niejako tło, przygotowanie do antychrześcijańskiego filmu. Katolicy powinni zauważyć, że mamy do czynienia z jedną z akcji walki z chrześcijaństwem. Ta walka wciąż trwa. Kiedyś to bolszewicy i hitlerowcy walczyli z Bogiem, z chrześcijaństwem. Dzisiaj walkę z Chrystusem podejmuje się niejako z ukrycia, podstępnie. Szatan wyzwala w ludziach wiele zła, które kieruje przeciwko Bogu. Nie dajmy się zmanipulować. Dobry chrześcijanin wie, że bycie wyznawcą Chrystusa zobowiązuje do modlitwy, refleksji, do teologicznego zgłębiania swojej wiary. Zapraszam do korzystania z Niedzieli w związku z obecną sytuacją chrześcijaństwa na całym świecie.

"Niedziela" 22/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl