Dąb Jana Pawła II

Pomnik 80-lecia "Niedzieli"

Wojciech Mścichowski

Z udziałem krajowego duszpasterza leśników - bp. Edwarda Janiaka z Wrocławia, biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej Jana Wątroby, redaktora naczelnego Niedzieli ks. inf. Ireneusza Skubisia, przedstawicieli władz, pracowników, duchowieństwa i sympatyków Niedzieli - 8 maja 2006 r. dokonano uroczystego posadzenia na terenie naszej redakcji przy ul. 3 Maja papieskiego dębu. Jest to jedna z 500 sadzonek dębów wyhodowanych z żołędzi pobłogosławionych przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas prywatnej audiencji polskich leśników w 2004 r. Zasadzone drzewo, o symbolicznym imieniu Totus Tuus, oprócz symbolu życia, mocy i przetrwania polskiej przyrody stanowić będzie żywy pomnik Pontyfikatu największego z Polaków. Jednocześnie miejsce posadzenia dębu związane jest z 80. rocznicą powstania Tygodnika Katolickiego Niedziela i 25-leciem prowadzenia pisma, po jego reaktywowaniu w 1981 r., przez ks. inf. Ireneusza Skubisia.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli: kapelan śląskich leśników ks. Mikołaj Skawiński, dyrektor RDLP w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla, wicewojewoda częstochowski Artur Warzocha, senator Czesław Ryszka, nadleśniczy z Kłobucka Jerzy Miłkowski. Oprawę artystyczną przygotował zespół sygnalistów myśliwskich "Leśny Róg" z Nadleśnictwa Prószków k. Opola pod kierunkiem nadleśniczego Lecha Olczyka.
Witając przybyłych, ks. inf. Skubiś zwrócił uwagę, że uroczystość ta przyczyni się do utrwalenia wartości, jakie prezentował swoim życiem i jakie głosił Ojciec Święty Jan Paweł II, a trwałość dębu będzie symbolizowała również to wszystko, czemu służy Niedziela. Przekazując certyfikat autentyczności sadzonki, dr inż. Kazimierz Szabla powiedział: "Dąb "Chrobry", z którego pochodziły pobłogosławione przez Jana Pawła II żołędzie, jest najstarszym drzewem tego gatunku w Polsce. Drzewo posadzone na redakcyjnym placu, w pobliżu Jasnej Góry, wejdzie do historii, tworząc pomnik trwalszy niż skała. Życzę, aby Tygodnik Niedziela przetrwał przynajmniej tyle lat, co rodzic tego dębu, przypominając wspaniałą polską przyrodę i niosąc chwałę wszystkim dziełom Stwórcy". Obok posadzonego dębu, na redakcyjnym placu stanął pamiątkowy obelisk z okolicznościową tablicą, pod którym w specjalnym pojemniku złożono dokumentację zdarzenia i najnowszy numer tygodnika Niedziela. Uczestnicy uroczystości głęboko wierzą, że posadzone drzewo odziedziczy po "Chrobrym" długowieczność i dożyje IV tysiąclecia, niosąc pamięć o wielkim Papieżu Polaku i świadcząc, że troska Jana Pawła II o zachowanie dla przyszłych pokoleń naszej ojczystej przyrody nie pozostała bez odpowiedzi, a Niedziela jak dąb będzie na wieki symbolem trwałości oraz troski o wszystko, co Polskę stanowi. Tę piękną uroczystość upamiętnił poeta Krzysztof Seweryn Wroński, nasz redakcyjny kolega:
Stanęliśmy przed tobą,
dwuletnim młodzianem,
zapisanym
w Księdze Rodzaju jako dąb, drzewo długowieczne,
my z szóstego dnia
stworzenia,
ludzie krótkochwilni
z widokiem na wieczność.
Na twoich młodych gałązkach, wyrosłych z owocu pobłogosławionego przez Ojca
Świętego Jana Pawła II,
zawiesiliśmy nasze myśli
patrzące hen w przyszłość.
Rośnij, drzewo królewskie,
nieś pamięć o nas, współczesnych,
dla przyszłych pokoleń
i pamięć o Tym,
którego zawołanie dało ci nazwę
"Totus Tuus".

"Niedziela" 21/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl