Niedziela" pochodnią dla kroczących w ciemności

Agnieszka Raczyńska-Lorek

4 kwietnia 1926 r. ukazał się pierwszy numer "Niedzieli". W jego winiecie znajdował się podtytuł "Tygodnik dla ludu katolickiego Diecezji Częstochowskiej. Ilustrowany tygodnik katolicki Diecezji Częstochowskiej". Ówczesny biskup częstochowski Teodor Kubina napisał specjalny list z racji powołania do istnienia katolickiej gazety. W bieżącym roku przypada więc jubileusz 80-lecia istnienia "Niedzieli". Rocznicowe obchody rozpoczęły się w rodzinnej parafii redaktora naczelnego "Niedzieli" - ks. inf. dr. Ireneusza Skubisia, który kieruje pismem od 25 lat.

Modlitwa dziękczynna

W niedzielę 30 kwietnia w parafialnym kościele św. Stanisława BM w Chruszczobrodzie odprawiona została uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza sosnowieckiego bp. Adama Śmigielskiego SDB. W koncelebrze udział wzięli kapłani archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej. Nie zabrakło alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, pracowników i przyjaciół Niedzieli oraz parafian. Mszę św. pięknym śpiewem ubogacał Chór "Michael" z parafii św. Michała Archanioła w Łazach oraz artystka z Kazachstanu polskiego pochodzenia Julia Karlova.
Dzięki transmisji satelitarnej, za pośrednictwem Telewizji Polonia, w modlitwę dziękczynną za trwanie pisma wbrew trudnym okolicznościom historycznym oraz w intencji owocnego kontynuowania misji ewangelizacyjnej w obecnych czasach włączyli się Czytelnicy w Polsce i na całym świecie.

Symbol łączności

Podczas Mszy św. na ręce Biskupa Ordynariusza przekazany został obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który - jak zaznaczył Ksiądz Redaktor - "jest darem Redakcji dla Czytelników Niedzieli Sosnowieckiej i symbolem łączności redakcji centralnej z edycją diecezjalną". Tradycja przekazywania wizerunku Maryi została zapoczątkowana we wrześniu 2005 r. przez Redaktora Naczelnego. Do tej pory obraz otrzymała diecezja łódzka, która swój dodatek Niedzieli wydaje nadłużej. Drugą z kolei edycją ogólnopolskiego Tygodnika była Niedziela Sosnowiecka, która wydawana jest nieprzerwanie od 30 maja 1993 r. Dodatek sosnowiecki jest największym tygodnikiem katolickim ukazującym się we wschodniej części województwa śląskiego. Swym zasięgiem obejmuje m. in.: Będzin, Bolesław, Bukowno, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Sułoszową, Sosnowiec, Wolbrom i wiele innych. W czasie 13 lat swojego istnienia na rynku medialnym Niedziela Sosnowiecka przechodziła wiele zmian personalnych i lokalowych. Od kilku lat dzięki ogromnej życzliwości proboszcza parafii św. Tomasza Apostoła, ks. prał. Jana Szkoca, siedziba sosnowieckiej edycji Niedzieli znajduje się w budynku parafialnym przy ul. Orlej 19 w Sosnowcu.
Bp Adam Śmigielski stwierdził, że "obecność diecezjalnego dodatku to dla lokalnego Kościoła wielkie dobrodziejstwo. Uważam, że Niedziela spełnia olbrzymią rolę ewangelizacyjną: pogłębia wiarę, budzi nadzieję, roznieca miłość, jest pochodnią dla tych, co kroczą w ciemności. Poczesne miejsce w tym gmachu, zwanym diecezją sosnowiecką, zajmuje Niedziela, z której wychodzi dobre, profesjonalne słowo, tworzące historię tej ziemi" - mówił Ksiądz Biskup.

Honorowy Obywatel

Podczas uroczystości jubileuszowej Pasterz Kościoła sosnowieckiego przypomniał dzieje Niedzieli, wskazał na etapy jej rozwoju na przestrzeni lat: "80-letni okres istnienia Niedzieli trzeba podzielić na lata przed II wojną światową, lata po niej i reaktywację pisma po 1981 r. Na niedzielę 7 czerwca 1981 r. przypadł pierwszy numer Niedzieli po wznowieniu. Redaktorem naczelnym został ks. Ireneusz Skubiś. Długą i trudną drogę przebyło pismo, by odgrywać ważną dziś dla Polski rolę: od poddawania cenzurze każdego słowa do jego wolności, od 8 stron do 32, od egzemplarzy czarno-białych do kolorowych, od stron jedynie ogólnopolskich do 20 edycji diecezjalnych, od gazety, przez studio radiowe i telewizyjne, do internetu, wreszcie od kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy do imponującej wielkości obecnego nakładu. (...) Dziękuję Bogu, że ten tygodnik - katolicki, religijny, społeczny, polski, który pogłębia naszą wiarę i świadomość, kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia, istnieje. Proszę też naszego Ojca, aby już nigdy nie było czasów, w których pisma katolickie miałyby tak ogromne przeszkody i trudności". Uroczystość jubileuszowa zakończyła się wręczeniem uchwały nadającej honorowe obywatelstwo Gminy Łazy ks. inf. Ireneuszowi Skubisiowi. Uchwałę na ręce Redaktora Naczelnego Niedzieli przekazał burmistrz Gminy Łazy inż. Tadeusz Czop. Z kolei radna Chruszczobrodu p. Marta Grzesica w imieniu parafian wyraziła wdzięczność Księdzu Redaktorowi za jego posługę i pracę, za dar dla Polski i świata, jakim dzięki jego staraniom stał się tygodnik Niedziela.

"Niedziela" 20/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl