Widzialny znak wielkiego świadectwa

Tadeusz A. Janusz

"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się! Chrystus wie, "co jest w człowieku". On jeden" - te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane na początku pontyfikatu, w październiku 1978 r., stały się duchowym fundamentem, na którym abp Stanisław Dziwisz powołał i zatwierdził statut Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie Łagiewnikach. Aby w ten sposób - jak powiedział - "wraz z mieszkańcami Krakowa, Polski i świata, wszystkimi ludźmi dobrej woli, utrwalić w widzialnym znaku wielkie świadectwo Papieża Jana Pawła II".
2 stycznia br. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie, dziewięć miesięcy po śmierci Jana Pawła II, doszło do zapowiedzianego przez Metropolitę podczas Dni Papieskich w październiku 2005 r. powołania i podpisania statutu Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się". Podczas Mszy św. poprzedzającej ten uroczysty akt Metropolita przypomniał pogrzeb Ojca Świętego i moment, gdy wiatr zamknął księgę Ewangelii na Jego trumnie. "Dla nas wraz z tym znakiem zamknięcia księgi Jego życia rozpoczął się nowy rozdział obecności Sługi Bożego w życiu Kościoła i każdego z nas. Ten nowy rozdział chcemy pisać razem z Nim, tworząc Centrum "Nie lękajcie się"" - powiedział abp Dziwisz. Centrum, jako hołd i akt wdzięczności dla Jana Pawła II, powstanie w sąsiedztwie sanktuarium Bożego Miłosierdzia na siedmiu hektarach ziemi należącej do Kościoła krakowskiego. Dodatkowo - o ile dojdzie do wcześniej deklarowanej współpracy - miasto na ten projekt przeznaczy 20 hektarów ziemi po zrekultywowanych osadnikach wapiennych, tzw. białych morzach, po dawnych zakładach sodowych Solvay, położonych w sąsiedztwie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W latach 1940-44 robotnikiem tych zakładów był młody Karol Wojtyła, który pracował tam najpierw jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku, gdzie wydobywano wapień dla zakładu, a potem jako kotłowy w fabrycznej oczyszczalni wody. W sierpniu 2002 r. Jan Paweł II podczas konsekracji sanktuarium w Łagiewnikach wspominał: "Przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvayu. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach". Zgodnie ze statutem, Centrum ma być ośrodkiem, którego zadaniem będzie upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, jakie pozostawił Jan Paweł II, promowanie Jego duchowości, kultury, tradycji, a także działalności naukowej i edukacyjnej oraz pomocy społecznej. Powstanie m.in. centrum konfekcyjne, papieskie muzeum, biblioteka, sala wystawowa, hospicjum, szpital, centrum rehabilitacyjne, centrum pomocy rodzinie, dom samotnej matki, rodzinny dom dziecka i obiekty sportowe. Centrum ma także pełnić rolę szczególnego miejsca dialogu międzykulturowego i dialogu między religiami, którego gorliwym orędownikiem był Jan Paweł II.
W ten sposób Centrum utrwali świadectwo Ojca Świętego, bo "wszyscy pragniemy Go zatrzymać takim, jaki był. Z Jego nauczaniem, Jego poezją, wrażliwością na piękno, a nade wszystko z Jego miłością do nas wszystkich i do każdego człowieka - Brata naszego Boga" - mówił abp Dziwisz. Centrum będzie działać, opierając się na przepisach prawa kanonicznego, konkordatu między Stolicą Apostolską a RP oraz ustawach regulujących stosunki państwa z Kościołem katolickim. Pieniądze na jego budowę mają pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz z publicznych zbiórek pieniężnych prowadzonych na całym świecie.
Na czele 19-osobowej Rady Centrum, której siedziba mieści się w Instytucie Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej w Krakowie, stanął prof. Andrzej Zoll. W jej skład weszli m.in.: bp Józef Guzdek - wiceprzewodniczący Rady, ks. Jan Kabziński - ekonom archidiecezji krakowskiej, a także były rektor UJ - prof. Franciszek Ziejka i obecny - prof. Karol Musioł, prof. Andrzej Gołaś - były prezydent Krakowa oraz Janusz Sepioł - marszałek województwa małopolskiego. Radzie Patronackiej Centrum przewodniczy kard. Franciszek Macharski, a tworzą ją wybitne postacie z kraju i ze świata. Bieżącą działalnością Fundacji zajmie się zarząd, a kontrolować go będzie komisja rewizyjna. Zarząd i komisja złożone będą ze specjalistów od bankowości, prawa i zarządzania.
Na razie rozpoczną się prace projektowe, a do pracy nad projektem Centrum zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych wyznań. Prawdopodobnie kamień węgielny pod Centrum Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach poświęci Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do Polski w maju 2006 r.

"Niedziela" 3/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl