Multimedia i nagrody

Anna Wyszyńska

Zgodnie z 9-letnią już tradycją, po Mszy św. odbyło się spotkanie uczestników pielgrzymki w jasnogórskiej Auli Jana Pawła II. Jak co roku, ważnym momentem było podziękowanie osobom szczególnie zaangażowanym w tworzenie i upowszechnianie Tygodnika Katolickiego "Niedziela" i uhonorowanie ich medalami "Mater Verbi".

Tę część poprzedził program pozwalający zapoznać się z niektórymi dokonaniami multimedialnej instytucji, którą jest redakcja Niedzieli. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją filmu pt. Odszedł Pasterz Dobry, zrealizowanego przez redaktorów Studia Telewizyjnego Niedzieli w dniach poprzedzających pogrzeb Jana Pawła II. Autorzy filmu zarejestrowali przeżycia i refleksje pielgrzymów, którzy w tych szczególnych dla całego świata chwilach przychodzili na Jasną Górę, by się pomodlić, wpisać do Księgi Kondolencyjnej, dać świadectwo swojego bólu.
Jednym z uczestników pielgrzymki, a zarazem jej szczególnym gościem był prof. dr hab. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Jackowski, twórca i dyrektor jedynego w Polsce Zakładu Geografii Religii UJ, przedstawił książkę pt. Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, która w tym roku została wydana w serii Biblioteki "Niedzieli". Książka ta w sposób naukowy podejmuje temat pielgrzymowania, które jest zjawiskiem obecnym w różnych religiach świata. Autor podkreślił, że szczególna atmosfera tego miejsca sprawia, iż pielgrzymują tu ludzie różnych narodowości i wyznań. Jasna Góra już od dawna sytuuje się wśród kilku najważniejszych sanktuariów pielgrzymkowych w Europie i na świecie. Jak dotąd w Polsce nie podejmowano naukowych analiz na ten temat. Praca prof. Jackowskiego jest w tym zakresie publikacją pionierską.
W historię pracy nad zrealizowanym już filmem dokumentalnym pt. Zwycięzcy nie umierają o słudze Bożym - ks. Jerzym Popiełuszce wprowadzili uczestników konferencji Rafał Wieczyński oraz Julita Świercz-Wieczyńska, którzy przedstawili również stan prac nad filmem fabularnym o Księdzu Jerzym.
Konferencję zakończyło wręczenie przez Redaktora Naczelnego Niedzieli medali "Mater Verbi". Na medalu umieszczono w tym roku wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II oraz słowa zaczerpnięte z hasła pielgrzymki: "Szukałem Was, przyszliście do mnie". W imieniu odznaczonych podziękował Jerzy Walczak, współpracownik Niedzieli z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Doroczne święto Niedzieli zakończyło się wieczorem w Filharmonii Częstochowskiej koncertem Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" pod znamiennym tytułem: Wszystko, co Polskę stanowi. Do tego tytułu nawiązał na początku koncertu ks. inf. Ireneusz Skubiś. Powiedział: "Chciałbym, aby dzisiejszy wieczór był lekcją wejścia w kulturę Polską poprzez polską pieśń (...). Tygodnik Katolicki Niedziela chce służyć temu, co chrześcijańskie, co wielkie, co pełne humanizmu, a także temu wielkiemu dziedzictwu, któremu na imię Polska".
Koncert był bardzo dynamicznym widowiskiem na najwyższym, światowym poziomie. To wierne, choć artystycznie przetworzone, przedstawienie tradycji folklorystycznych różnych regionów Polski dostarczyło publiczności wielu wzruszeń, trudnych do wyrażenia słowami. Wysiłek twórców i wykonawców tego widowiska słuchacze nagrodzili długimi owacjami na stojąco.

"Niedziela" 40/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl