Monety na jasnogórski jubileusz

Narodowy Bank Polski wprowadził 24 sierpnia br. do obiegu monety upamiętniające 350-lecie obrony Jasnej Góry: srebrną - o nominale 20 zł i dwuzłotową - ze stopu Nordic Gold.
Rewers dwudziestozłotowej monety srebrnej przedstawia wizerunek o. Augustyna Kordeckiego według obrazu z końca XVII wieku na tle stylizowanego fragmentu sztychu Johanesa Bensheimera Oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 r. Na awersie umieszczono stylizowany wizerunek klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz słowa wypowiedziane tam przez Jana Pawła II w 1979 r.: "Tutaj zawsze byliśmy wolni". Monetę wybito stemplem lustrzanym w nakładzie 69 tys. sztuk. Natomiast monetę dwuzłotową wybito w nakładzie miliona sztuk stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold. Jej rewers, tak jak w przypadku monety srebrnej, przedstawia wizerunek o. Augustyna Kordeckiego na tle obrazu Bensheimera. Monety można kupić w oddziałach okręgowych NBP i w wybranych sklepach numizmatycznych.

"Niedziela" 37/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl