Sukienka zawierzenia "Totus Tuus" i papieskie korony dla obrazu jasnogórskiego

O. Robert M. Łukaszuk OSPPE

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej rozpoczęła się 25 sierpnia procesją maryjną z archikatedry częstochowskiej na Jasną Górę, której przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. O godz. 19.00 Mszy św. na Szczycie przewodniczył bp Adam Śmigielski z Sosnowca, a homilię wygłosił bp Zygmunt Zimowski z Radomia. Zebranych powitał przeor Jasnej Góry o. Bogdan Waliczek. Mszę św. zakończył Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył abp Stanisław Nowak. 26 sierpnia w Kaplicy Matki Bożej abp Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, poświęcił bursztynowo-brylantową Sukienkę Zawierzenia, ozdobioną złotymi koronami, które ofiarował i pobłogosławił dzień przed śmiercią sługa Boży Jan Paweł II. Jest to wotum wdzięczności Papieża za 26 lat pontyfikatu. Przeor Jasnej Góry przypomniał słowa przesłania papieskiego, skierowane na ręce Generała Zakonu Paulinów przez Jana Pawła II 1 kwietnia 2005 r., dołączone do złotych koron papieskich.
Podczas uroczystości poświęcenia Sukienki Zawierzenia abp Dziwisz powiedział m.in.: "Pobłogosław, Boże, tę nową szatę, dar naszych serc w jubileuszowym roku 350-lecia cudownej obrony Jasnej Góry. Niech będzie dla wszystkich pielgrzymów nieustannym zaproszeniem do ciągłego pogłębiania naszego zawierzenia z Maryją na miarę zawołania sługi Bożego Jana Pawła II: Totus Tuus, które utrwalił w podarowanych Jasnogórskiej Królowej Polski koronach".
Akt Ofiarowania Daru Wotywnego Matce Bożej Królowej Polski w imieniu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowanych odczytał Grzegorz Bielecki, prezes SKOK. Modlitwę osobistego zawierzenia wypowiedział bursztynnik Mariusz Drapikowski, wykonawca sukienki.
Sumie Pontyfikalnej, odprawionej o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim, przewodniczył abp Dziwisz. Koncelebrowało z nim 50 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, m.in.: kard. Joachim Meisner z Kolonii, kard. Adam Maida z Detroit, kard. Bernard Francis Law z Bostonu, kard. Justin Rigali z Filadelfii, abp Józef Michalik - przewodniczący Episkopatu Polski oraz 280 kapłanów. W Eucharystii uczestniczyło ok. 100 tys. wiernych. Zebranych powitał o. Izydor Matuszewski - generał Zakonu Paulinów. "Siłę Jasnej Góry tworzą wszyscy Polacy, tworzą ją pielgrzymki i godziny modlitwy nocnych czuwań przed Cudownym Obrazem - mówił. - Budują ją wielkie, piękne ikony naszej Matki i Królowej, rozsyłane po całym świecie, a także maleńkie medaliki, noszone gdzieś przy sercu, czy obrazki złożone w modlitewnikach rodaków rozsianych po całym świecie. Maryja nas wszystkich łączy".
Homilię wygłosił kard. Józef Glemp. Nawiązał m.in. do przypadającej w tym roku 350. rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry, której centralne obchody przypadły na ten właśnie dzień. "Wojska szwedzkie króla Karola Gustawa zajęły wszystkie województwa. Poddawali się pułkownicy, dowódcy i hetmani. Tylko przeor Kordecki nie chciał się poddać. Myślano: skończyła się Polska, a ona właśnie wtedy na nowo się zaczynała - mówił Ksiądz Prymas. - To odbicie od dna upadku przywołało nowego ducha. To ten odnowiony duch spowodował, że król Jan Kazimierz zawierzył swoje królestwo nowej Królowej i Władczyni serc - Wielkiej Boga-Człowieka Matce". Następnie pielgrzymi odnowili Ślubowania Narodu Polskiego, złożone 26 sierpnia 1956 r.
Na zakończenie Eucharystii abp Stanisław Dziwisz powiedział: "Totus Tuus - to program całego życia Ojca Świętego Jana Pawła II, aż do ostatniej chwili. Może były to Jego ostatnie słowa wypowiedziane i napisane drżącą ręką, ale gorącym sercem. Z tym Totus Tuus poszedł do Domu Ojca, gdzie spotkał się z Maryją i wyznał Jej: Cały Twój. Słowa te wypisane są na koronach dla Jezusa i Maryi, które poświęcił Ojciec Święty jako ostatni w swym życiu dar dla Maryi Królowej Polski. W dniu dzisiejszym dostąpiłem wielkiej łaski, za którą bardzo dziękuję, gdyż wraz ze wszystkimi obecnymi mogliśmy nałożyć na skronie Jezusa i Maryi te wyjątkowe korony i w ten sposób niejako spełnić ostatnią wolę - testament Papieża Jana Pawła Wielkiego".
Słowo do zebranych wypowiedział również kard. Joachim Meisner: "Chciałbym Wam, Ludowi Bożemu w Polsce, podziękować za to, że wypełniacie najlepiej to polecenie Maryi: "Czyńcie wszystko, co wam mówi Pan". Nie znam żadnego narodu w Europie ani na całym świecie, który by tak poważnie spełniał to zadanie". Na zakończenie kard. Meisner skierował słowo do abp. Dziwisza: "Kochany Bracie Stanisławie, weź Matkę Bożą z Jasnej Góry do Krakowa i uczyń Ją w Krakowie Pierwszym Zarządcą Diecezji. Wówczas w Krakowie, w Kurii, będzie taka radość, jak na weselu w Kanie Galilejskiej".
Liturgię uświetnił śpiew Chóru Chłopięco-Męskiego z Poznania "Poznańskie Słowiki", pod batutą prof. Stefana Stuligrosza, oraz jasnogórskie chóry i orkiestra. Wieczornej Mszy św. na Szczycie przewodniczył abp Stanisław Nowak. W przededniu uroczystości odbyło się na Jasnej Górze spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupów Diecezjalnych. Słowo Biskupów z Jasnej Góry zamieścimy za tydzień.

"Niedziela" 36/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl