"Oby to dziedzictwo trwało w nas"

Poświęcenie kaplicy w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie

Elżbieta Krawczyk

Bóg jest miłością,
dlatego nie o to Mu idzie,
abyśmy się Go bali, ale o to, abyśmy się w Nim rozkochali.

(Stefan Kardynał Wyszyński)

W przeżywany obecnie Rok Eucharystii oraz jubileusz 350-lecia cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami wpisało się ważne wydarzenie - w Częstochowie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12 zamieszkał Pan Jezus. 12 lutego br. abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, dokonał poświęcenia kaplicy - serca Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jezus Eucharystyczny przybył na zawsze do Domu, w którym pielęgnowane jest dziedzictwo wielkiego Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób spełniło się w jakimś sensie wyrażone kiedyś skryte pragnienie kard. Wyszyńskiego, aby miejscem jego spoczynku była Jasna Góra. Potem, w swojej pokorze, wskazał - jako Pasterz stolicy - archikatedrę warszawską, i tam zostały złożone jego doczesne szczątki. - Prawdziwym, szczególnym gospodarzem Domu Pamięci, powstałego tuż przy Jasnej Górze, jest - obok Jezusa i Maryi - sługa Boży kard. Wyszyński - powiedział abp Nowak podczas ceremonii poświęcenia kaplicy. - On chodzi po tym Domu i pilnuje polskich spraw, łącząc w sobie dwa tysiąclecia chrześcijaństwa. W jego osobie wielkie dziedzictwo polskiego Kościoła utrwalone jest w naszych, nowych czasach. W przekazywaniu tego dziedzictwa od lat służą mądrze i dyskretnie członkinie Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, obecne do końca przy kard. Wyszyńskim, starające się zachować na zawsze to wszystko, co w jego życiu stanowiło o Kościele i o Polsce, a teraz pielęgnujące dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, aby ze skarbnicy myśli tego wielkiego teologa i męża stanu mogły korzystać obecne i przyszłe pokolenia.
Po poświęceniu kaplicy odbyła się erekcja szczególnej Drogi Krzyżowej. Tutaj bowiem przeniesiono stacje z Rywałdu k. Lidzbarka Warmińskiego, które osobiście wypisał na ścianach podczas swojego internowania kard. Wyszyński. Ten fakt został utrwalony w Zapiskach więziennych, gdzie pod datą 4 października 1953 r. czytamy: "Dziś "erygowałem" sobie Drogę Krzyżową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy stacji Męki Pańskiej i oznaczając je krzyżykiem. Resztę - Ecclesia supplet".
Podczas uroczystości poświęcenia kaplicy w Domu Pamięci Mszę św. obok abp. Stanisława Nowaka koncelebrowali: o. Izydor Matuszewski - generał Zakonu Paulinów, o. Marian Lubelski - przeor Jasnej Góry, o. Ignacy Rękawek - kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego, ks. Stanisław Kuraciński - pallotyn, o. Mariusz Tabulski - prefekt kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Na Skałce w Krakowie, ks. Zdzisław Gilski - proboszcz miejscowej parafii, ks. Krzysztof Jeziorowski - prefekt kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, którzy pełnili asystę przy ołtarzu. Przybył także dr Tadeusz Wrona - prezydent Częstochowy. Licznie zgromadziły się panie z Instytutu Prymasowskiego, z Marią Okońską - założycielką Instytutu, Anną Rastawicką - obecną przełożoną generalną, oraz Stanisławą Grochowską - dyrektorem Domu.
Uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać świadectwa Marii Okońskiej o "Pierwszym Prymasie Jasnogórskim", jak mówił o sobie kard. Wyszyński, z czego wynikało, że mocami Matki Bożej Jasnogórskiej, którą kochał najbardziej po Bogu, uratował on wolność Kościoła w Polsce i chrześcijańskiego ducha narodu. Wszystkie dzieła powierzał Matce Bożej i wskazywał na wieżę jasnogórską jako znak, że mamy mierzyć wysoko, w górę, jak orły, i zdobywać wielkie, ambitne cele, zakorzenieni w tym najświętszym miejscu na polskiej ziemi, jakim jest Jasna Góra.
Obecny na uroczystości Jerzy Król - aktor Teatru Studio w Katowicach, odtwórca roli kard. Wyszyńskiego w Zapiskach więziennych - tym razem zaprezentował myśli Prymasa Tysiąclecia dotyczące wolności politycznej i wolności ducha. Usłyszeliśmy, że dziś obrona Jasnej Góry to obrona duszy narodu, to zwycięstwo nad sobą. Cytowane słowa nabrały szczególnej mocy, bo wydawało się, że to sam Prymas przemawia. Aktor był ubrany w jego sutannę i piuskę, co przyczyniło się do duchowego zbliżenia z wielkim Autorem wypowiadanych słów.
Abp Nowak wyraził nadzieję, że podobnie jak w minionych dziesięcioleciach, również teraz, w czasach poważnego zagrożenia moralnego i wyraźnych oznak walki z Kościołem, Instytut Prymasowski będzie czuwał na wałach jasnogórskich, broniąc wartości i Kościoła w Polsce, i będzie się nadal starał, by duch Prymasa Tysiąclecia czuwał tutaj, w tym szczególnym miejscu u stóp Jasnej Góry, i w całej Polsce.

Oby Kościół w Polsce pozostał mocny dziedzictwem
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Oby to dziedzictwo trwało w nas.

(Jan Paweł II - papież)

* * *

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego utrwala wielkie dzieła Boże, które miały miejsce na polskiej ziemi, a zarazem jest domem formacyjnym w duchu Prymasa Tysiąclecia. Oprócz sali pamięci, archiwum tekstów, dzieł i zdjęć kard. Wyszyńskiego zaplanowano pokoje rekolekcyjne, salę teatralną i konferencyjną, gdzie można będzie spotkać się z ludźmi żyjącymi dziedzictwem Księdza Prymasa, a także ze świadkami jego życia. Ten Dom staje się dzisiaj jednym z bastionów obrony Polski. Faktem jest, że wszystkie drogi Polaków prowadzą ku Jasnej Górze. Dobrze więc, iż na jednej z nich stanął Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, podobnie jak z drugiej strony klasztoru, przy głównej bramie, stanął jego pomnik.
Przypomnijmy, że Prymas Tysiąclecia powiedział tuż przed śmiercią: "Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. I jeśli jaki program, to Ona". Te słowa zostawił polskim biskupom jako duchowy testament, wskazując, że Polska powinna nadal kroczyć maryjną drogą. - Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego został zbudowany wysiłkiem i sercami pań z Instytutu, przy wsparciu różnych osób, instytucji i całego społeczeństwa - podkreślił abp Nowak, życząc, aby trwały one nadal jako pomocnice Maryi i adorowały Jezusa Eucharystycznego, który zamieszkał w tabernakulum pod ich wspólnym dachem.

Podziękowanie

Poświęcenie tej kaplicy jest zarazem poświęceniem całego Domu,
bo wystarczy, że serce jest uświęcone, a cały dom, jak gdyby reszta ciała,
już żyje tym właśnie duchem.

(Stefan Kardynał Wyszyński)

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Pracownikom Redakcji Tygodnika "Niedziela" na czele z Księdzem Infułatem Ireneuszem Skubisiem oraz Drogim Czytelnikom, naszym ofiarodawcom, darczyńcom i dobrodziejom, dzięki którym wzrasta Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwłaszcza tym, którzy przyczynili się do urządzenia i poświęcenia kaplicy. Dziękujemy instytucjom kościelnym i świeckim, firmom, zakładom oraz indywidualnym ofiarodawcom z Polski i z zagranicy. Prosimy, aby naszą serdeczną wdzięczność, wyrażoną w modlitwie, przyjęli: Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz, p. Elżbieta Nering, p. Irena Krobicka, p. Ewa Popowska, pp. Janina i Nikodem Polewscy, p. Orvin Kacprzyk, p. Duleep Aluwihare oraz grupa modlitewna z Amerykańskiej Częstochowy.

Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła

Wszystkim pragnącym wesprzeć prace wykończeniowe i wyposażenie Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego podajemy konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:
Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła (darowizna na Dom Pamięci)
PKO BP SA II/O Częstochowa, 98 1020 1664 0000 3902 0019 3706.

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl