Wieści z parafii św. Ireneusza

Aleksander Walewski

Dawno już nie publikowaliśmy wieści z pierwszej w Polsce i w diecezji personalnej parafii akademickiej. Ta tworząca się ciągle wspólnota ma już za sobą wiele ważnych i integrujących wydarzeń. Po poświęceniu placu i ustawieniu kopii krzyża Światowych Dni Młodzieży, studenci otrzymali kolejne dary. Przeor Jasnej Góry przekazał wspólnocie kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i świecę apelową. Ośrodek posiada więc już trzy ważne znaki nawiązujące do symboliki VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie: krzyż, ikonę Maryi i świecę. Ważnym dniem dla wspólnoty było błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. 12 grudnia 2004 r. proboszcz parafii akademickiej św. Ireneusza BM ks. Andrzej Przybylski został przyjęty przez Ojca Świętego i otrzymał od niego błogosławieństwo na trud budowy i formowanie wspólnoty. Jan Paweł II z dużym zainteresowaniem przyjął informację o utworzeniu parafii akademickiej w Częstochowie. Pochwalił pomysł i życzył wielu sukcesów. W ośrodku cały czas trwają prace remontowe. Przypomnijmy, że dom poddawany jest kapitalnemu remontowi. Trzeba bowiem zaadaptować dom rodzinny na miejsce, w którym ma powstać kaplica i mają się odbywać spotkania dla studentów. Wymieniane są okna i instalacje. Prace nie przebiegają szybko, ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Parafia studencka nie może bowiem liczyć na pomoc finansową ze strony studentów, stąd zwraca się z tą prośbą do wielu ludzi dobrej woli. Dużej pomocy wspólnocie udziela Redakcja Niedzieli, która m.in. przeznaczyła na remont domu otrzymaną podczas obchodów Dnia Papieskiego nagrodę "Totus".
Przed nami jeszcze bardzo wiele wydatków i pracy. Wszyscy jednak mają pewność, że inwestycja ta jest konieczna, bo trzeba przecież przyjść z pomocą młodym ludziom, którzy za parę lat będą stanowić elitę naszego regionu. Ośrodek po prostu musi powstać, aby uratować od śmierci duchowej i fali laicyzacji jak największą część młodzieży akademickiej. W samych akademikach mieszka bowiem ponad 2 tys. młodych ludzi, i choćby ze względu na nich warto podjąć trud wznoszenia ośrodka, aby paradoksalnie nie stracili oni wiary, studiując w cieniu Jasnej Góry.

Nasz adres:
Personalna Parafia Akademicka pw. św. Ireneusza BM,
ul. Kilińskiego 132, 42-200 Częstochowa, www.emaus.czest.pl
Konto bankowe: Citi Bank Handlowy w Warszawie S. A.,
Oddział w Częstochowie,
nr konta: PLN 95103015820000000854026003
EUR 23103015820000000854026038
USD 73103015820000000854026011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl