Mieliśmy szczęście go znać

Ks. Ireneusz Skubiś

Wiele środowisk nawiązuje do nauczania Jana Pawła II. Są takie, które czynią to z głębokiej wewnętrznej potrzeby, wiedzą, że Jan Pan II zostawił ogromną spuściznę. Istnieje ponad 50 tomów oficjalnych wypowiedzi papieskich, wygłaszanych w bardzo wielu językach we wszystkich miejscach na ziemi, bo tak przebiegały pielgrzymki Ojca Świętego. Materiał jest ogromny i do dzieła tego wielkiego Polaka będziemy sięgać przez długi czas.
Poza oficjalnymi wypowiedziami papieskimi są jeszcze dzieła, które mają wymiar osobisty, literacki. Jan Paweł II wypowiadał się w wielu sprawach dotyczących życia ludzkiego, kapłaństwa, także spraw zwykłych ludzi. Przez tę twórczość stał się Ojcem i Bratem świata. Dlatego ludzie szukają ciągle bezpośredniego odniesienia do Jana Pawła II.
Mówiąc o spuściźnie Ojca Świętego, trzeba dziś zauważyć również pewien wymiar komercyjny. Wiele środowisk pragnie, mówiąc kolokwialnie, zarobić na Papieżu. Niekiedy jest nam przykro, że niektóre organizacje, prasa, nie zdradzają wielkiej wewnętrznej miłości do spraw, które ukochał Jan Paweł II, jednak na różny sposób korzystają z jego spuścizny, a także przyjmują twórczość niektórych dziennikarzy katolickich, komentujących wypowiedzi Ojca Świętego i tym sposobem podnoszą swoje zyski.
"Niedziela" chce nawiązywać do najgłębszych treści, jakie Jan Paweł II przyniósł Kościołowi i człowiekowi. I jej twórcy, i czytelnicy mają tytuł do tego, by mienić się pokoleniem Jana Pawła II, biorąc pod uwagę, że do tego pokolenia może sobie rościć prawo tylko ten, kto wewnętrznie jest związany z naszym Papieżem i z całym jego nauczaniem. Myślę, że jest to klucz do tematu.
W comiesięcznym wydaniu 8-stronicowego dodatku pt. "Pokolenie" będziemy się starali się przedstawiać tematy ważne dla ludzi obecnego czasu, problemy z pierwszych stron gazet, jak np. wielka emigracja zarobkowa Polaków do innych krajów, problem moralności seksualnej, tzw. wolnych związków, wierności małżeńskiej, rozwodów, które dziesiątkują współczesne małżeństwa, kwestia stosunku do wartości materialnych, wygodnictwo, problem patriotyzmu, wizji Europy, która - niestety - poganieje, a trzeba walczyć o chrześcijańskie korzenie Starego Kontynentu. Wszystko to będzie pokazywane w świetle nauczania Jana Pawła II. Niestety, wielu polityków - także chadeckich - zdradza dziś Ewangelię, nie liczy się ze stanowiskiem Jana Pawła II, korzysta z tego wielkiego imienia tylko w sposób propagandowy, a gdy chodzi o sedno sprawy, np. stosunek do życia, który był sprawą priorytetową dla naszego Papieża - wydaje się być niezupełnie czytelnym.
Stąd tytuł "Pokolenie", który dla naszego dodatku przyjmujemy, jest tytułem niezwykle pojemnym, tytułem, w którym będziemy się mogli wszyscy przejrzeć jak w zwierciadle. Żeby można było utrzymywać stałą więź z Czytelnikami, będziemy stosować pewne continuum w postaci internetowej. Oczekujemy na wypowiedzi i propozycje na czacie internetowym. Chcemy z tego nowego wydania uczynić żywy organizm, pulsujący nauczaniem Jana Pawła II. Dzięki temu na pewno z zamyślenia nad dziełem Jana Pawła II będą mogli korzystać szczególnie młodzi Polacy, których nasz Ojciec Święty przekonywał - wystarczyło poczytać wpisy do ksiąg kondolencyjnych po jego śmierci.
W tworzeniu pisma będziemy się opierać na rozmowach i poradach osób, które były bardzo bliskie naszemu Ojcu Świętemu. Pomoże nam to w rozeznawaniu jego myśli. Pokolenie Jana Pawła II nie może przepaść ani zginąć. Jesteśmy też w sytuacji niezwykle szczęśliwej - jesteśmy ludźmi, którzy znali Jana Pawła II osobiście, którzy słuchali jego przemówień. Świat wartości, które przedstawił Jan Paweł II, to świat mieszczący się w Ewangelii Jezusa Chrystusa i dziele nowej ewangelizacji. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia "Pokolenia" - dodatku związanego z Janem Pawłem II.

"Pokolenie" 1/2007

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl