Mordowanie naszej cywilizacji

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

POSŁUCHAJ WERSJĘ AUDIO

Usłyszeliśmy ostatnio bardzo ostre słowa abp. Henryka Hosera SAC. Powiedział, że Polacy zdradzili Jana Pawła II, gdyż praktyka duszpasterska dotycząca małżeństwa i rodziny „nie poszła za jego głosem, a nawet nie zapoznała się z jego nauczaniem”. W wywiadzie dla KAI abp Hoser zwrócił uwagę na coraz trudniejszą sytuację rodziny w Europie. Z tekstów teoretyków gender wynika, że światem rządzi satysfakcja seksualna. Skwapliwie lansowany w mediach genderyzm to walka z konstruktywnymi strukturami społecznymi, określanymi jako stereotypy, a przede wszystkim z tradycyjną rodziną – ostrzega abp Hoser. Zanika świadomość, czym jest sakrament małżeństwa. W konsekwencji w Polsce rozpada się już ok. 30 proc. małżeństw i tendencja jest wzrostowa. Groźne skutki przynosi też propaganda rozpętana przeciw rodzinom wielodzietnym, uważanym za patologię, nawet wykpiwanym w kabaretach. Natomiast na portalach internetowych i w tabloidach celebrytów żyjących w patologicznych związkach kreuje się na wielkie gwiazdy i współczesnych bohaterów.

– Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to fakt smutny sam z siebie, gdyż wprowadza złe prawo, które rodzi zabłąkanych ludzi – powiedział z kolei abp Stanisław Gądecki.

Zdecydowanie przeciwko konwencji wypowiedział się poseł niezrzeszony Zbigniew Girzyński. – Poprzez tę konwencję bierzemy udział w mordowaniu naszej cywilizacji – stwierdził.

Przytoczyłam te srogie oceny w związku z ostatnim skandalicznym głosowaniem w Sejmie RP, po którym jeszcze się nie otrząsnęliśmy. 6 lutego 2015 r. uchwalono ustawę, która pozwala prezydentowi RP na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczniu przemocy. W gruncie rzeczy dokument ten prowadzi do antychrześcijańskiej rewolucji kulturowej, której efektem ma być zmiana definicji płci i przymus wprowadzenia legalizacji jednopłciowych związków partnerskich. – Przyjęcie konwencji to obyczajowe tsunami na gruncie szkolnym – ocenia poseł Sławomir Kłosowski. Jego zdaniem, konwencja uruchomi inicjatywy, które będą zagrażać naszej cywilizacji. W konkrecie wygląda to tak, że z dnia na dzień dziecko może być przebierane i utwierdzane w przekonaniu, że chłopiec jest dziewczynką, a dziewczynka – chłopcem. A to niesie nieobliczalne skutki, prowadzące do zacierania ról kobiecych i męskich.

Zdecydowany sprzeciw wobec konwencji wyraziło 4 lutego 2015 r. w specjalnym oświadczeniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zaznaczają, że „wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi”. Zwracają uwagę, że konwencja nie dąży do zwalczania realnych przyczyn przemocy, którymi są: alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w kulturze masowej, a jej założenia wynikają ze skrajnej neomarksistowskiej ideologii gender.

Trzeba też zauważyć, że to wszystko dzieje się w Roku św. Jana Pawła II – „Papieża, który dokonał przewrotu kopernikańskiego w etyce seksualnej, opartej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, koncepcji innowacyjnego duszpasterstwa rodziny oraz nowoczesnego feminizmu, akcentującego wyjątkowość i prawdziwą podmiotowość kobiet”! – czytamy w oświadczeniu prezydium KEP.

„Niedziela” 7/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl